Kuruluş

   Üniversitemizde Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi, Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSİTEM) ile Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen araştırma, girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerini planlamak, yönlendirmek ve koordine etmek amacıyla "Araştırma, Girişimcilik ve Yenilikçilik Koordinatörlüğü" kuruldu.
   Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından araştırma, girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerini planlamak, yönlendirmek ve koordine etmek amacıyla kurulmasına oy birliğiyle karar verilen "Araştırma, Girişimcilik ve Yenilikçilik Koordinatörlüğü" koordinatörlük görevine; Manisa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, koordinatör yardımcılıklarına ise MCBÜ Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Pınar Mızrak Özfırat ile MCBÜ Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSİTEM) Müdürü Doç. Dr. Osman Çulha getirildi.

Prof. Dr. Hüseyin Aktaş

Doç. Dr. Pınar Mızrak Özfırat

Doç. Dr. Osman Çulha